I mitten på 1800-talet var Johannes rättare på Åby säteri. Han bodde först på torpet Lunden på Åby där han och alla hans syskon efter torpets namn tog sig efternamnet Lundin.

1856 köpte Johannes gården Lerbäck och något senare gården Lyckan. Sedan dess har sex generationer drivit gårdarna och även lanthandeln på Lyckan. Jakob är den 6:e generationen Lundin.